Nomas tiesību izsole

2014. gada 18. martā 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā tiks izsolītas nekustamā īpašuma „Skola”, Snēpeles pag., Kuldīgas nov., sastāvā ietilpstošās ēkas pagrabstāva telpu grupas (101 m2) nomas tiesības.

Nomas maksas izsoles sākumcena – EUR 0.65 par m2 bez PVN. Izsoles solis EUR/m2 0,05.  Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,00.Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu līdz 2014. gada 17. marta 16.00, Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Par telpu apskati interesēties Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Izsoles noteikumi Atpakaļ