Piesakies UNESCO spēlei „Pilsēta zem pilsētas”


Spēle notiks 23. maijā no 12.00 līdz 16.00 Kuldīgas Veckuldīgas pilskalnā.

Spēles mērķis ir pievērst iedzīvotāju, īpaši skolēnu un jauniešu uzmanību Kuldīgas mantojumam kā pasaules vērtību kopuma sastāvdaļai, izzināt to aktuālā un mērķauditorijai saistošā veidā, informē projekta vadītāja Sintija Vītoliņa.

UNESCO pilsētas spēle ir aktīvas un neformālas izglītošanās iespēja skolēniem par 2014. gada tēmu „Pilsēta zem pilsētas”. Tēma veltīta notikumiem, stāstiem, objektiem un faktiem, kas saistīti ar Veckuldīgas pilskalnu kā dabas, kultūras un vēstures liecību, lai uzsvērtu daudzveidīgā mantojuma savstarpēju saistību un ietekmi uz vietas vēsturi. Spēles laikā būs iespēja pētīt, izzināt, darīt, vērot un sajust – gūt praktisku pieredzi, ko tēmas ietvaros spēles organizētāji nodrošinās 15 kontrolpunktos Veckuldīgas pilskalnā.

Spēlē aicināti piedalīties Kuldīgas un novada skolu skolēni 7. – 9. klašu un 10. – 12. klašu grupā. Katra skola vismaz vienā grupā aicināta pieteikt komandu ar 4 – 6 skolēniem, kuriem ir vēlme izzināt un radoši risināt uzdevumus.

Dalība UNESCO pilsētas spēlei jāpiesaka no 14. aprīļa līdz 15. maijam e-pastā: sintija.vitolina@kuldiga.lv, klāt pievienojot aizpildītu pieteikuma anketu.

Aktivitātes pieejamas ikvienam interesentam bez maksas!

Spēli organizē Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Kuldīgas novada muzeju, Kuldīgas kultūras centru, Kuldīgas novada Galveno bibliotēku, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centru, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālo vidusskolu, Kuldīgas sporta skolu, Kuldīgas mūzikas skolu, Kuldīgas Aktīvās atpūtas centru, Kurzemes kultūras mantojuma centru „Kūrava” un Latvijas Arheologu biedrību, UNESCO Latvijas nacionālo komisiju, Latvijas valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Pieteikuma anketa Atpakaļ