Atgādina par iespēju nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu saņemt elektroniski


Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus aktīvāk izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumus e-pastā, atsakoties no to turpmākas saņemšanas pa pastu papīra formā. Pašvaldības speciālisti uzsākuši 2020. gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu sagatavošanu, kas jāizsūta nodokļa maksātājiem līdz 15. februārim.

Sagatavojot maksāšanas paziņojumus papīra formā un piegādājot tos norādītajā adresē, ik gadu tiek patērēts ievērojams papīra apjoms un arī nozīmīgi pašvaldības naudas līdzekļi. Šos resursus var ietaupīt, ja maksāšanas paziņojumi nodokļa maksātājiem tiek izsūtīti elektroniski – uz norādīto e-pastu.

Pieteikties paziņojuma saņemšanai elektroniski var:

  • reģistrējoties portālā www.epakalpojumi.lv (nepieciešams autorizēties, piemēram, ar internetbankas starpniecību);
  • ierodoties personīgi Nekustamo īpašumu nodaļā, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, un aizpildot iesniegumu pašvaldībai;
  • nosūtot vēstuli e-pastā: maruta.balcere@kuldiga.lv. Vēstulē jānorāda nekustamā īpašuma adrese un nodokļa maksātāja vārds, uzvārds un personas kods.

Lai saņemtu maksāšanas paziņojumu par 2020. gadu elektroniski, iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz šī gada 31. janvārim. Atpakaļ