Jaunais gads mūzikas skolā iesācies enerģiski un skanīgi


1980. gadā, kad Kuldīgas Mūzikas skolai piešķīra Ernesta Vīgnera vārdu, tika iedibināta jauna tradīcija – Vīgnera dienas janvārī, jo E. Vīgnera dzimšanas diena ir 18. janvārī. Un arī mēs ar savu izdomu un prasmēm vēlējamies uzturēt, kopt E. Vīgnera iedibinātās aktīvās muzicēšanas tradīcijas. Jau 40. Vīgnera dienas, notika divu jubileju zīmēs: E. Vīgneram šogad 170, bet skolai – 75.

Kā pirmais koncerts izskanēja muzikālā pēcpusdiena “Viss ap un par E. Vīgneru”. To organizēja skolas teorijas nodaļas skolotājas Marta Grigale, Vaira Leite, Stella Pavloviča un Līga Aleksandra Jāvalde. Lai godinātu E. Vīgneru kā izcilu pedagogu un paskatītos uz solfedžo no neparastāka skatupunkta, jau pirmajā pusgadā 1. – 4. klašu audzēkņi piedalījās zīmējumu konkursā, bet 5. – 8. klašu audzēkņi – literārā konkursā. Noteikums bija ikvienā darbā iekļaut kādu solfedžo elementu vai zīmi. Iepriecināja audzēkņu atsaucība un radošums, kā arī atklājās neparasti talanti. Pasākumu muzikāli kuplināja latviešu tautas dziesmas, ko izdziedāja un izspēlēja skolas audzēkņi.

8. februārī mūzikas skola bija piepildīta ar prieka pilnu satraukumu un sirsnīgām sarunām. Skolā uz koncertu bija ieradušies absolventi, kuri šobrīd turpina savu muzikālo izglītību Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina un Ventspils Mūzikas vidusskolā. Koncerts bija patiesi spilgts, interesants un muzikāli dažāds. Interesanti, ka lielākā daļa mūsu skolas absolventu ir mainījuši savu specialitāti vai instrumentu. Tas vien liecina – ja absolvēta bērnu mūzikas skola, tad var turpināt izglītoties arī citā specialitātē.

Liels prieks par jauniešiem, kuru acis mirdz, kuros ir enerģija un iedvesma radīt un dot klausītājiem skaisto. Viņi patiesi izbauda mūzikas vidusskolas laiku un ar prieku, kā arī lielu mīlestību apciemo savus pirmos mūzikas skolotājus. E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolai šis ir 75 gadu jubilejas gads, tādēļ paredzēti dažādi koncerti, kuros apkoposim un parādīsim vismaz daļu no tās lielās bagātības, kas mums ir, bet 24. oktobrī gaidīsim visus absolventus, draugus un viesus uz jubilejas koncertu un salidojumu! Atpakaļ