Aizvadīti pedagogu profesionālās pilnveides kursi


2020. gada 6. un 11. februārī Kuldīgas Centra vidusskolā notika pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Iekļaujošās izglītības izaicinājums vispārizglītojošajā skolā – vienota rīcībpolitika un prakse”.

Kursus vadīja Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas lektore, Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja, O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas sociālais pedagogs Inese Stepko.

Profesionālās pilnveides programmas mērķis ir paaugstināt pedagoģiskā darba efektivitāti izglītības iestādē atbilstoši iekļaujošās izglītības principiem balstoties uz izglītības iestāžu atbalsta speciālistu pašizglītību savstarpējā partnerībā un pedagoģiskās pieredzes labās prakses piemēru prezentēšanu. Kursos piedalījās visu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu atbalsta komandas pārstāvji: sociālie pedagogi, logopēdi, speciālie pedagogi un psihologi, kā arī izglītības iestāžu vietnieki izglītības jomā.

Pirmajā dienā kursu dalībnieki guva informāciju par iekļaujošās un speciālās izglītības situāciju Latvijā un vērtīgas atziņas un padomus atbalsta sniegšanai izglītības procesā. Dienas noslēgumā dalībnieki saņēma mājas uzdevumu izveidot individuālo izglītības  programmas apguves plāna daļu, kurā nosaukta kāda attīstāmā prasme un nepieciešamie atbalsta pasākumi šīs prasmes attīstīšanai.

Otrā diena sākās ar atgriezenisko saiti par mājas darbiem un turpinājās ar izpratnes padziļināšanu par lasītprasmi, tekstpratību, uzvedības traucējumu cēloņiem un iespējamo rīcību izglītības iestādē šo traucējumu novēršanai.

Kursu dalībnieki noslēgumā atzina, ka kursos gūtās atziņas un padomi paaugstinās viņu darba efektivitāti ikdienā.

Semināru organizēja Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa.   Atpakaļ