Atsāk apkalpot klientus klātienē


Pašvaldība no 12. maija atsāk klientu apkalpošanu klātienē Kuldīgā, Baznīcas ielā 1. Ja nepieciešams tikai iesniegt dokumentus, tos joprojām var atstāt pasta kastē pie ieejas Domē. Savukārt, ja nepieciešams satikt kādu no speciālistiem, obligāti pirms tam jāpiesakās pa tālruni 633 22469 vai 29579618. Būvvaldei: 633 21903 vai 27020796. 

Visi kontakti pieejami: 

WWW.KULDIGA.LV/PASVALDIBA/KULDIGAS-NOVADA-PASVALDIBAS-KONTAKTI

Atgādinām, ka dokumentus var iesniegt elektroniski, tos ieskenējot un sūtot uz dome@kuldiga.lv un uz pašvaldības iestāžu e-pastu adresēm, kā arī iesniegumus iespējams nosūtīt ar portāla latvija.lv starpniecību.

Dzimtsarakstu nodaļa turpina klātienē veikt dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju tikai pēc iepriekšēja pieraksta – pirms ierašanās obligāti jāsazinās pa tālruni 63323845 vai 27020765.

Atļautas laulības, klātesot 25 cilvēkiem

No 12. maija noslēgt laulību dzimtsarakstu nodaļā ir iespējams, klātesot ne vairāk kā 25 cilvēkiem. Jāievēro visi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.

  • SIA “Kuldīgas siltumtīkli” atsāk klientu apkalpošanu klātienē Kuldīgā, Lapegļu ielā 8. Ja nepieciešams tikai iesniegt dokumentus, tos var atstāt pasta kastē pie SIA “Kuldīgas siltumtīkli” ieejas vārtiem. Dokumentus var iesniegt elektroniski, tos sūtot uz e-pastu: siltums@kuldiga.lv. Uzņēmumu sazvanīt var pa tālruni: 63323721. Vairāk informācijas: http://www.kuldigasilt.lv/
  • SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” atsāk klientu apkalpošanu klātienē Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (Klientu apkalpošanas zāle) un Dārzniecības ielā 9 (Tehniskā bāze un Atkritumu apsaimniekošanas daļa). Ja nepieciešams tikai iesniegt dokumentus, tos joprojām var atstāt pasta kastē pie SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Klientu apkalpošanas zāles ieejas durvīm. Savukārt, ja nepieciešams satikt kādu no speciālistiem, pirms tam jāpiesakās pa tālruni 63321963. Atgādinām, ka dokumentus var iesniegt elektroniski, tos sūtot uz e-pastu: kkp@kuldiga.lv. Vairāk informācijas: https://www.kkp.lv
    Tālruņi: Klientu apkalpošanas zāle, biroja administratore: 3321963. Dispečere (Tehniskā bāze un atkritumu apsaimniekošana, Dārzniecības ielā 9): 63322380.
  • SIA “Kuldīgas ūdens” atsāk klientu apkalpošanu klātienē Kuldīgā,  Ventspils ielā 15, un kasē varēs veikt maksājumus. Klientu apkalpošana tiks organizēta, ievērojot drošības prasības – pie kases un klientu apkalpošanas speciālista drīkstēs atrasties tikai viena persona. Uzņēmums aicina ikvienu izvērtēt nepieciešamību un riskus, apmeklējot publiskās vietas, kā arī būt atbildīgiem vienam pret otru un ievērot noteikumus.

 

Kuldīgas novada bāriņtiesas pieņemšanas laiki no 25.05.2020. līdz 09.06.2020.

barintiesa@kuldiga.lv, tālr. 63322233

Vieta

Vārds, uzvārds

Darba laiks

Tālrunis

 

Ēdole

Ingrīda Dīriņa

 

Pirmdiena 14.00 – 17.00

 

22013267

 

Īvande

Ingrīda Dīriņa

Ceturtdiena 15.00 – 16.30

22013267

 

Gudenieki

Ingrīda Dīriņa

Pirmdiena 10.00-12.00

 

22013267

 

Kabile

Aiga Saulgrieze

 

Pirmdiena 08.-12.00

 

29438220

 

Vārme

Aiga Saulgrieze

Pirmdiena 14.00-16.00

 

29438220

 

Kurmāle

Skaidrīte Jurevska

 

Pirmdiena 10.00 – 12.00

27020948

 

Laidi

Liene Lācekle

 

Pirmdiena 12.00-14.00

 

27875549

 

Turlava

Liene Lācekle

Pirmdiena 15.00-17.00

 

27875549

 

Pelči

Alda Grīna

 

Ceturtdiena 08.00 – 11.00

26149851

 

Renda

Alda Grīna

Pirmdiena 08.00-11.00

 

26149851

 

Rumba

Daiga Kūma

 

Pirmdiena 14.00-17.00

 

20236089

 

Snēpele

Daiga Kūma

Pirmdiena 10.00-11.30

20236089

 

Padure

Ilze Medniece

 

Pirmdiena 14.00-17.00

 

27869194

 

 

Kuldīga

Ilze Medniece

Piesakoties pa tālruni

 

27869194

 

 

Kuldīga

Inta Sūna

 

Piesakoties pa tālruni

63350144

27840953

 

Kuldīga

Vija Astaševska

 

Piesakoties pa tālruni

27020949

 

 

Kuldīga

 

Skaidrīte Jurevska

 

Piesakoties pa tālruni

 

63322233

27020948

 Ja nepieciešams satikt kādu no speciālistiem, obligāti pirms tam jāpiesakās pa attiecīgo tālruni. 

Ievērojot Kultūras ministrijas un Veselības ministrijas izstrādātajā sanitārajā protokolā noteiktās prasības, darbu atsāks Kuldīgas novada muzejs un bibliotēkas Kuldīgā un pagastos.

Muzejs būs atvērts no piektdienas līdz svētdienai no 11.00 līdz 18.00. Par bibliotēku darbu aicinām sekot līdzi informācijai mājaslapā biblio.kuldiga.lv .

Izglītības iestādēs līdz pat mācību gada beigām turpināsies attālinātais mācību process. Valsts pārbaudes darbi 9. klašu skolēniem ir atcelti, bet 12. klašu skolēniem samazināts obligāti kārtojamo centralizēto eksāmenu skaits. 9. klasēm mācību process beigsies 29. maijā, ņemot vērā atceltos centralizētos eksāmenus, taču mācību gads noslēgsies 12. jūnijā. 12. klasēm mācību process beigsies 15. maijā, bet mācību gads – 7. jūlijā. Tie skolēni, kuri kārtos noslēguma pārbaudījumus, drīkstēs apmeklēt klātienes konsultācijas. Pārējām klasēm mācību gads attālināti noslēgsies 29. maijā.

Liecības mācību gada beigās skolēniem izsniegs elektroniski portālā e-klase.lv. Gadījumā, ja ģimene izlemj mainīt bērnam skolu, būs iespējams saņemt liecību kā elektroniski parakstītu dokumentu vai izņēmuma kārtā arī papīra formātā, iepriekš vienojoties par saņemšanas laiku un kārtību.

Katra skola vērtēs un lems par to, vai konsultācijas pirms eksāmeniem notiks klātienē vai attālināti. Galvenie kritēriji, pieņemot lēmumu, ir drošība un kvalitāte.

Eksāmeni notiks saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas norādījumiem, stingri ievērojot prasības par distancēšanos, to, cik cilvēki drīkst atrasties kopā, u.c. Pašvaldības policija patrulēs gar skolām, uzraugot, lai nenotiek pulcēšanās. Katra skola jau atradusi risinājumu, kurās telpās un kā eksāmeni notiks. 

Par godu skolas beigšanai un apliecību vai atestātu saņemšanai svinīgs pasākums ir pieļaujams, tomēr būs jārēķinās ar epidemioloģiskās situācijas attīstību un jāievēro piesardzības pasākumi. Atestātus drīkstēs svinīgi pasniegt, pasākumā piedaloties ne vairāk kā 25 dalībniekiem un ievērojot divu metru distanci. Tas nozīmē, ka klāt varēs būt tikai skolēni, klases audzinātājs un skolas direktors. Savukārt izlaiduma saviesīgā daļa skolēniem būs jāsvin mājās ar tiem ģimenes locekļiem, ar kuriem skolēns ikdienā dzīvo kopā.

Par to, kā organizēt darbu bērnudārzos un pirmsskolas grupās pagastu skolās pēc 12. maija, kad valdība noteikusi atsevišķu ierobežojumu atvieglojumus, novada Domes deputāti lems atsevišķi ārkārtas sēdē. Sagaidāms, ka izmaiņas pirmsskolas izglītībā varētu stāties spēkā no 18. maija.

Ievērojot noteiktos sociālās distancēšanas un epidemioloģiskās drošības pasākumus, valdība pēc 12. maija atļāva organizēt sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības programmu mācību procesu klātienē, ievērojot vairākus nosacījumus. Organizēti sporta treniņi tiks atļauti, ievērojot, ka treniņa dalībnieku skaits nepārsniedz 25 cilvēkus, ieskaitot treneri un citus darbiniekus, un treniņus jāvada personai, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām. Treniņa laiks iekštelpās nedrīkst pārsniegt trīs stundas, bet treniņiem ārtelpās nav laika ierobežojuma. Treniņu dalībniekiem jāievēro savstarpēja divu metru distance, nedrīkst pārklāties dažādu treniņgrupu plūsmas. Treniņa organizatoriem jānodrošina tā uzraudzība. Sporta nodarbībās nedrīkst iesaistīties bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem.

Sporta skolas direktors Agris Kimbors uzsver, ka vēl nav saņemti precīzi un detalizēti noteikumi par to, vai un kā drīkstēs izmantot sporta bāzes, tāpēc pagaidām sporta skola domā sākt ar nodarbībām ārpus telpām.

Sabiedriskajā transportā turpmāk būs jāvalkā mutes un deguna aizsegi. Tam nav obligāti jābūt maskai – tā var būt arī šalle vai lakats.

Baltijas valstis no 15. maija atvērs iekšējās robežas iedzīvotāju brīvai kustībai. Pēc 12. maija drīkst arī organizēt tūrisma pakalpojumus ceļošanai Baltijas valstīs. Atpakaļ