Kuldīgas novada skolēniem sniegs iespēju strādāt vasaras brīvlaikā


Lai veicinātu Kuldīgas novada skolēnu, kuri ir 16, 17 un 18 gadus veci, nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, Kuldīgas novada pašvaldība, sadarbojoties ar Kuldīgas novada uzņēmējiem, arī 2020. gada vasarā no 1. jūnija līdz 31. augustam īstenos jauniešu nodarbinātības programmu.

Uzņēmēji, kuri ieinteresēti šovasar nodarbināt jauniešus, aicināti līdz 5. jūnijam programmas koordinatorei Baibai Mālniecei pieteikt nodarbināmo skolēnu skaitu, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu:

PIETEIKUMA ANKETA DARBA DEVĒJIEM

No 20. maija līdz 12. jūnijam Kuldīgas novadā deklarētie jaunieši, kam ir 16, 17 vai 18 gadi un, kuri mācās, var pieteikties darbam vasaras mēnešos. Pieteikties var, iesniedzot pilnībā aizpildītu pieteikuma anketu Kuldīgas novada pašvaldībai (Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301) vai Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs (pastkastītēs).

Skolēna pieteikuma anketa vasaras nodarbinātībai

Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītiem skolēniem paredzēts strādāt vienu mēnesi, 4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām. Darbavietas paredzēts nodrošināt līdz 160 skolēniem.

Ir dota iespēja katram skolēnam pašam vienoties par darbavietu ar izvēlēto darba devēju pēc pieejamā saraksta:

Saraksts ar uzņēmējiem, kuri piedāvā vasaras darbu

Atgādinām, ka nepilngadīgajiem skolēniem jānokārto ārsta izziņa par veselības stāvokli un tā iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības.

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami nodarbinātības pasākumi 2020. gada vasaras brīvlaikā Kuldīgas novadā:

NOTEIKUMI NR. 3/2020 PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ ORGANIZĒJAMI SKOLĒNU NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMI 2020. GADA VASARAS BRĪVLAIKĀ KULDĪGAS NOVADĀ Atpakaļ