AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju


AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

22.04.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 529/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 83,59 EUR.

22.04.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 526/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 83,11 EUR.

22.04.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 655/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 103,49 EUR.

15.05.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 178/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 28,13 EUR. Atpakaļ