Kuldīgas novadā valdības iepriekš noteiktie ierobežojumi būs spēkā līdz 6. novembrim


Lai apturētu straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība no 10. oktobra noteikusi stingrākus pulcēšanās ierobežojumus visā valstī un īpašus drošības pasākumus 8 pašvaldībās Latvijā, tostarp Kuldīgas novadā.

Saskaņā ar valdības lemto Kuldīgas novadā un vēl septiņās pašvaldībās no 10. oktobra līdz 6. novembrim noteikti šādi stingrāki drošības pasākumi:

 • klātienē nenotiek amatiermākslas, māksliniecisko kolektīvu un amatieru sporta pasākumi un interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguve (tai skaitā treniņi, sacensības un mēģinājumi);
 • personas, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, lieto mutes un deguna aizsegus, izmantojot sabiedrisko transportu un publiskajās telpās, kur nav iespējams nodrošināt divu metru distanci, izņemot pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās vienas grupas ietvaros un izglītības programmas apguvē izglītības iestādēs vienas klases, grupas vai kursa ietvaros, ja kurss netiek dalīts grupās;
 • pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā iekštelpās vienlaikus nedrīkst uzturēties vairāk par 500 cilvēkiem;
 • sabiedriskās ēdināšanas vietas, piemēram, kafejnīcas, restorāni un bāri drīkst strādāt no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00;
 • iekštelpās nedrīkst organizēt un notikt pasākumi, kuros nav fiksētas personalizētas sēdvietas. Tas nozīmē, ka notikt var teātra izrādes, koncerti, kino seansi un konferences, bet ne diskotēkas un citi pasākumi bez noteiktām sēdvietām. 

Lai mazinātu infekcijas izplatības riskus un samazinātu iespējamo Covid-19 pacienta kontaktpersonu loku, visā Latvijā no 10. oktobra līdz 31. decembrim noteikti šādi drošības pasākumi:

 • pasākumos iekštelpās vienlaikus pulcēties drīkst 500 cilvēki (līdz šim – 1000);
 • iekštelpās drīkst notikt tikai tādi pasākumi, kuros ir fiksētas, personalizētas sēdvietas;
 • pasākumos ārtelpās nedrīkst būt vairāk par 1000 cilvēkiem (līdz šim – 3000);
 • pasākumi ārtelpās virs 300 cilvēkiem, kuros notiek personu pārvietošanās (piemēram, nūjošana, skriešana, t.sk. maratoni), netiek organizēti;
 • pieaugušo neformālās izglītības grupās drīkst būt 30 cilvēki vienā grupā (līdz šim 50);
 • sporta treniņos nedrīkst piedalīties personas, kuras to neorganizē vai pašas treniņā nepiedalās;
 • sporta pasākumi bērniem (līdz 18 gadiem), piemēram, sacensības drīkst notikt bez skatītājiem;
 • sporta pasākuma organizatoram stingrāk jākontrolē drošības pasākumu ievērošana.

Valdības paziņojumā norādīts, ka šobrīd augsts infekcijas izplatības risks ir pasākumi iekštelpās, kas saistīti ar neorganizētu cilvēku pārvietošanos, dejošanu u.tml., kad nav iespējams nodrošināt distancēšanos. Līdz ar to būtiski ir noteikt mazāku cilvēku skaitu šādos pasākumos un ieviest personalizētas, fiksētas sēdvietas. Ja pasākumā būs ar Covid-19 slims cilvēks, epidemiologiem būs vieglāk noteikt kontaktpersonas, kā arī to skaits varētu būt ievērojami mazāks, ja tiks ievērotas jaunās prasības.

Pēc speciālistu domām, šie ierobežojumi šobrīd ir optimāli un sabalansē riskus sabiedrības veselībai un nodrošina iespējas saimnieciskajai darbībai šajās administratīvajās teritorijās. Arī turpmāk epidemiologi rūpīgi analizēs situāciju, lai secinātu, vai šie ierobežojumi ir jāturpina vai jāpārskata.

Avots: mk.gov.lv Atpakaļ