Ievērojot epidemioloģiskās prasības, mudina arī šogad piedalīties “Lielajā Talkā”


Kuldīgas novada pašvaldība aicina arī šajā pavasarī iedzīvotājus, ievērojot epidemioloģiskās prasības, sakopt pašvaldības koplietošanas teritorijas, piedaloties “Lielajā Talkā”. Šī gada “Lielās Talkas” sauklis ir “Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā!”.

“Lielās Talkas” koordinatore Kuldīgas novadā ir pašvaldības vides speciāliste Dace Jansone, ar kuru lūgums sazināties (tālrunis 27025423) un vienoties par sakopjamo koplietošanas teritoriju. No 15. aprīļa iedzīvotājiem būs iespējams saņemt bezmaksas maisus.  

Kad kopā ar pašvaldības vides speciālisti sakopjamā pašvaldības koplietošanas teritorija būs saskaņota, “Lielās Talkas” koordinatori un pašvaldība aicina visus talkotājus atzīmēt savas talkošanas vietas interaktīvajā kartē (https://talkas.lv/pieteikt-talku/), lai iedzīvotāju sakoptās vietas nepārklātos un izdotos satīrīt pēc iespējas lielāku teritoriju.

Pašvaldība atgādina, ka bezmaksas maisi un to savākšana tiek nodrošināta tikai tad, ja talkojat pašvaldības koplietošanas teritorijās. Ja vēlaties talkot savā privātajā teritorijā, tad par maisu sagādi un atkritumu izvešanu būs jārūpējas pašiem.

Arī šogad, līdzīgi kā tas bija pērn, “Lielās Talkas” organizētāji piedāvā trīs talku veidus: “SOLO talku” (talkojot vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti), “DUO talkas” (talkojot divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, jāievēro vismaz divu metru distance) un “ĢIMENES talkas” (talkojot visai ģimenei kopā, bet ievērojot vienas mājsaimniecības principu).

Talkas maisus ir iespējams saņemt SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļā, Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, ja talkošanas vieta iepriekš ir saskaņota ar vides speciālisti un tā ir atzīmēta interaktīvajā kartē. Maisus varēs saņemt arī Kuldīgas novada pašvaldības policijā, Strautu ielā 1, Kuldīgā. Savukārt iedzīvotājiem, kuri dzīvo novada pagastos, lūgums par maisu izsniegšanas nepieciešamību vērsties attiecīgajā pagasta pārvaldē.

Pēc tam, kad iedzīvotājs beidzis talkošanu, lūgums sazināties ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” atkritumu apsaimniekošanas dispečeru (tālr. 63322380) vai arī zvanīt pašvaldības vides speciālistei (tālr. 27025423), lai paziņotu par lokāciju, kurā novietots pilnais atkritumu maiss. Uzņēmums nodrošinās savākto atkritumu izvešanu.

Pirms piedalīties talkā, aicinām izlasīt INSTRUKCIJU TALCINIEKIEM, kurā minēts, kā apģērbties, ko darīt ar aizdomīgiem atkritumiem, ko ņemt līdzi u.c. Atpakaļ