Izsludina atklātu projektu konkursu pieaugušo izglītotājiem


Kuldīgas novada pašvaldība turpina iepriekšējā gadā aizsākto ieceri un 2021. gadā izsludina projektu konkursu finansējuma saņemšanai pieaugušo izglītības projektu īstenošanai.

Finansiāli tiks atbalstīti pretendenti, kuri ir pieaugušo izglītotāji un savu darbību īsteno Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā un nav Pašvaldības iestāde (t.sk. bibliotēka, muzejs, skolas).

Konkursā atbalstāmās aktivitātes – neformālās izglītošanas pasākumi: meistarklases, radošās darbnīcas, diskusijas, citas interaktīvās formas, tikšanās ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem.

Projekta īstenošana ir paredzēta Kuldīgas novada teritorijā, un īstenošanas periods nav īsāks par diviem mēnešiem un nepārsniedz sešus mēnešus. 

Viens pretendents var iesniegt vienu projekta iesniegumu. Prioritārā mērķa grupa ir bērnu vecāki, kuriem ir bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī novada iedzīvotāji vecumā no 26 gadiem. Pieprasītais finansējums no pašvaldības nedrīkst būt lielāks par 1000 EUR, savukārt priekšroka būs projektiem ar līdzfinansējumu no citiem finanšu avotiem un lielāku dalībnieku skaitu.

Projekta pieteikumu jāiesniedz līdz 2021. gada 10. aprīlim elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai parakstītu un ieskenētu PDF formātā, nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: dome@kuldiga.lv      

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības  nodaļas Izglītības nodaļas speciālisti Unu Lepsi, zvanot uz tālruni 26542280, vai rakstot uz e-pastu una.lepse@kuldiga.lv

KONKURSA NOLIKUMS

PIETIEKUMA VEIDLAPA

BUDŽETA VEIDLAPA

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

NOSLĒGUMA ATSKAITE Atpakaļ