Pildot tiesas spriedumu, Kuldīgas novada Dome spiesta izdot atļauju azartspēļu organizēšanai Kuldīgā, Adatu ielā 5


Pildot tiesas spriedumu, Kuldīgas novada Domes deputāti pēdējā šī sasaukuma Domes sēdē bija spiesti nobalsot par atļaujas izdošanu azartspēļu organizēšanai Kuldīgā, Adatu ielā 5. Uzņēmums SIA “LVBET” bija pārsūdzējis Kuldīgas novada Domes 2019. gada 30. maija sēdē pieņemto lēmumu atteikt izsniegt atļauju spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Kuldīgā, Adatu ielā 5. 

Kuldīgas novada Dome aktīvi iestājas pret azartspēlēm, bet valstī spēkā esošā likumdošana stingri reglamentē iespējas atteikt azartspēļu atļauju izsniegšanu. Neskatoties uz deputātu un iedzīvotāju vēlmēm aizliegt azartspēles Kuldīgas pilsētā, pamatojoties uz esošajiem normatīvajiem aktiem, šobrīd tas nav iespējams. “Tiesa uzdod mums par pienākumu iet pret mums pašiem,” neizpratni Domes sēdē pauda deputāte Baiba Mikāla.

Lai ierobežotu azartspēles Kuldīgas vecpilsētā, šobrīd aizliegums tās atvērt ir iestrādāts Kuldīgas vecpilsētas lokālplānojumā, ko plānots apstiprināt līdz šī gada beigām. Tas nozīmē, ka no 2022. gada jebkura azartspēļu zāle atbilstoši normatīvajiem aktiem varēs darboties tikai piecus gadus.

Papildus pašvaldība informē, ka uzņēmumam SIA “LVBET” tiks izvirzītas stingras prasības, lai tiktu nodrošināta iedzīvotāju drošība, kā arī atbilstība Kuldīgas pilsētas Apbūves noteikumiem.

Dome, savulaik lemjot par atteikumu izsniegt atļauju, attteikumu pamatoja ar attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu. Dome savas tiesības atteikt izsniegt atļauju kā atbildētāja aizstāvēja tiesā. Latvijas Republikas Senāta rīcības sēde galīgo lēmumu izdeva 2021. gada 30. aprīlī, noraidot Kuldīgas novada pašvaldības kasācijas sūdzību. Tiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Tas nozīmē, ka Administratīvās apgabaltiesas spriedums stājas spēkā un Kuldīgas novada Domei SIA “LVBET” jāizsniedz azartspēļu norises vietas atļauja. 

Atgādinām, ka būvniecības iecere – būvprojekts minimālā sastāvā “Plašizklaides pasākumu ēka Adatu ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” – Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē tika iesniegta 2019. gada 15. janvārī. Būvvalde, pamatojoties uz Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 672. punkta regulējumu, ka azartspēļu organizēšanas vietu ierīkošanai jāveic būvniecības ieceres publiskā apspriešana, uzsāka būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

No 2019. gada 7. marta līdz 2. maijam norisinājās pašvaldības iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par jaunas spēļu zāles atvēršanu Adatu ielā 5, Kuldīgā. Aptaujā iedzīvotājiem lūdza atbildēt uz diviem jautājumiem, anketas aizpildot elektroniski pašvaldības mājaslapā kuldiga.lv vai drukātā veidā Kuldīgas novada pašvaldības Informācijas centrā. Respondentiem tika jautāts, vai jaunas ēkas ar azartspēļu telpu, būvniecības iecere un tās realizācija Adatu ielā 5, Kuldīgā radīs būtisku valsts un Kuldīgas novada iedzīvotāju interešu aizskārumu un kā šis aizskārums varētu izpausties.

Aptaujā pašvaldība saņēma 941 aizpildītas anketas, tai skaitā 892 anketas bija aizpildītas elektroniski, bet 49 – drukātā veidā. 104 anketas bija uzskatāmas par nederīgām, jo tajās norādīti nepilnīgi dati vai tās aizpildījuši citu novadu iedzīvotāji. 98% aptaujas dalībnieku norādīja, ka jaunas spēļu zāles atvēršana radīs interešu aizskārumu, bet 2% jeb 17 anketās tika norādīts, ka tā interešu aizskārumu neradīs. Uz jautājumu, kā šis aizskārums varētu izpausties, iedzīvotāji sniedza dažādus viedokļus un argumentus. Iedzīvotāji norādīja, ka ēkas būvniecība paredzēta pilsētas centrā – netālu no autoostas, diviem tirdzniecības centriem, tirgus, ar ievērojamu cilvēku plūsmu, kas veicinās daļai no šiem cilvēkiem apmeklēt šo azartspēļu organizēšanas vietu. Tuvumā ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, netālu – arī Kuldīgas Centra vidusskola. Autoostā pēcpusdienās uzturas daudz jauniešu, kas gaida autobusu, lai nokļūtu no mācību iestādēm mājās. Laika kavēšanai līdz autobusu atiešanai spēļu zāles apmeklēšana var kļūt par atkarību izraisošu aktivitāti jauniešiem. Azartspēļu atkarīgie, kuri arī pārvietojas ar autobusu, var izmantot šos jauniešus, lai pieprasītu atdot viņiem naudu vai kā savādāk ietekmēt. Tāpat tika norādīts, ka jauna azartspēļu vieta varētu veicināt noziedzības pieaugumu un apdraudēt iedzīvotāju, viesu un tūristu drošību. Vēl iedzīvotāji anketās norādīja, ka simtiem azartspēļu atkarīgo cilvēku iznīcina savas dzīves, sagrauj savas ģimenes, iedzen tās vēl lielākā nabadzībā, ņemot ātros kredītus. Parādos nokļuvušie cieš no depresijas un citiem psihiskiem traucējumiem, izdara pašnāvības.

Kuldīgas novada Sociālais dienests, kas atbalsta cilvēkus dažādās problēmsituācijās, ar bažām iezīmē tendenci pieaugt to cilvēku skaitam, kuriem ir patoloģiska tieksme uz azartspēlēm, kuriem ir diagnosticēta kāda vielu atkarība un kuri mēdz apmeklēt spēļu zāles. Problemātiskie spēlētāji spēlēšanas dēļ nespēj nodrošināt savas un ģimeņu pamatvajadzības. Sociālais dienests azartspēļu atkarīgām personām un ģimenēm, kurās ir šāda persona, nepieciešamības gadījumā sniedz gan materiālus pabalstus, gan piešķir speciālista, sociālās atbalsta grupas, mentora, patversmes, higiēnas, zupas virtuves un sociālā darba pakalpojumus. Atpakaļ