Aicina pieteikt bērnus un jauniešus valsts atbalstītajām vasaras nometnēm


Kuldīgas novada pašvaldība aicina pieteikt bērnus un jauniešus 12 vasaras nometnēm Kuldīgas novadā.

Atgādinām, ka valsts piešķīra budžeta finansējumu, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā, tāpēc pašvaldība aicināja pieteikties bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizatorus, kuri būtu gatavi organizēt vasaras nometnes 7-18 gadus veciem Kuldīgas novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem un Kuldīgas novada izglītības iestāžu audzēkņiem.

Lēmums attiecas uz visu jaunā novada teritoriju, kas aptver agrāko Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu.

Programmas mērķis ir atbalsta nodrošināšana bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā.

Nometņu saraksts un informācija par pieteikšanos Atpakaļ