Kuldīgā Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās 1800 dalībnieki


Kuldīgā noslēgusies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētā Karjeras nedēļa, kurā 1800 jauniešu piedalījās dažādos pasākumos, izzināja savas intereses un spējas, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus par savu tālāko profesionālo attīstību. Par noderīgāko atzina augstskolu piedāvājumus, kā arī padomus, kā pārdomāti izvēlēties savu nākamo profesiju.

Daudzveidīgās aktivitātes tūkstošiem Latvijas un arī Kuldīgas jauniešus mudināja savlaicīgi domāt par karjeras plānošanu. Lilita Mačtama, Kuldīgas novada Izglītības un sporta pārvaldes Izglītības nodaļas speciāliste, Karjeras nedēļas Kuldīgā koordinatore norāda: „Lielu dalībnieku interesi izraisīja iespēja piedalīties dažādās profesiju iepazīšanai veltītās radošās darbnīcās. Tas pierāda, ka karjeras izglītības ietvaros novadā arī turpmāk nepieciešams ietvert praktisku profesiju iepazīšanas aktivitātes.”

Kopā Karjeras nedēļā 15 Latvijas pilsētās un novados piedalījās 69800 dalībnieki, kuri apmeklēja vairāk nekā 1120 pasākumu. Šogad tajos VIAA sadarbībā ar visu iesaistīto pilsētu izglītības pārvaldēm akcentēja jauniešu pašizvērtējuma nozīmi profesijas izvēlē.

„Lai veiksmīgi plānotu savu karjeru, ikvienam jaunietim vispirms ir jāiegūst maksimāli daudz informācijas par darba pasaules daudzveidību, dažādiem nodarbinātības veidiem, to saistību ar izglītību un jāmēģina saprast, vai tas atbilst paša interesēm, spējām, rakstura īpašībām un veselībai. Šāds pašizvērtējums palīdz noteikt, kurā nozarē vai profesijā personības „stiprās puses” ir vispiemērotākās un vispieprasītākās, lai veidotu savu profesionālo un personīgo dzīvi veiksmīgu,” saka Aleksandra Joma, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore.

Karjeras nedēļas laikā jaunieši tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, izzināja savas intereses, talantus un pilnveidojamās puses, kā arī iepazina kādu profesiju un ar to saistīto dzīvesveidu. Tāpat jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādās interaktīvās aktivitātēs un vides instalācijā piemērīt savas „Karjeras kurpes”, kā arī digitālā spēlē „Kāds tipiņš Tu esi?” portālā Draugiem.lv uzzināt savu personības tipu. Šo spēli izspēlēja vairāk nekā 45 000 sociālā tīkla lietotāju.

Karjeras nedēļu no 13. līdz 17. oktobrim organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra, izmantojot arī Eiropas Komisijas Euroguidance programmas līdzekļus. VIAA šo iniciatīvu īstenoja sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.

Karjeras nedēļas 2014 fotogalerija

www.draugiem.lv/

www.viaa.gov.lv/ Atpakaļ