PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 27. OKTOBRA LĪDZ 2. NOVEMBRIM


Pirmdien, 27. oktobrī

 • 10.30 „Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.

Otrdien, 28. oktobrī

No 28. līdz 30. oktobrim Kuldīgas Restaurācijas centrs Norvēģijas finanšu instrumenta projekta ietvaros sniedz apmācību Rēzeknes amatniekiem.

 • 9.30 „Eiropas hitu radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 10.00 Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar „Culturelab” organizē semināru „Pagastu un novadu svētku izaicinājumi”, lai diskutētu par kopienām, kultūras resursiem, identitāti un svētkiem. Norises vieta – Kuldīgas Mākslas namā, 3.stāva semināra zālē, 1905. gada ielā 6 Kuldīgā.
 • 10.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa saka uzrunu Kuldīgas novada izglītības darbinieku Veselības veicināšanas dienā. Norises vieta – KNSS manēžā, Dzirnavu ielā 13, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Aleksandrs Lange piedalās Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu komitejas sēdē. Norises vieta – Latvijas Pašvaldību savienībā, Mazā Pils ielā 1, Rīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdien, 29. oktobrī

 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas plānotāja Kristīne Kalniņa un Kuldīgas attīstības aģentūras speciālists Klāvs Svilpe piedalās Valsts reģionālās attīstības aģentūras seminārā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizētajā seminārā „Investīciju piesaistes indekss pašvaldībām un to pielietojums”. Norises vieta – Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 30. oktobrī

No 30. līdz 31. oktobrim Kuldīgas Attīstības aģentūras speciāliste Līga Raituma un Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīva sabiedrība „Kuldīgas labumi” vadītāja Elīna Voika dodas uz starptautisko izstādi „Tallin Food Fest 2014” Tallinā, Igaunijā.

 • 10.00 Kuldīgas novada Domē viesojas Turlavas pagasta bibliotēkas čaklākie grāmatu lasītāji. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju plānošana. Norises vieta – Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 11.00 Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa piedalās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV-04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” apstiprināto projektu īstenošanas seminārā. Norises vieta – Mākslas muzeja „Rīgas Birža” telpās Doma laukumā 6, Rīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 31. oktobrī

 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja Jana Jākobsone piedalās „Bauskas pilsētas vēsturiskā centra saglabāšanas problēmas un iespējas, pieredze pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšanā Latvijā”. Norises vieta – Bauskas pils muzejā, Pilskalnā, Bauskā.
 • 11.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa saka uzrunu „Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO forumā”. Norises vieta – Pilsētas laukumā 4, Mārtiņzālē, Kuldīgā.
 • 11.00 Zinātniskā konference „Pirmais pasaules karš un Kurzeme”. Norises vieta – Kuldīgas kultūras Centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.
 • 12.30 „Radio SWH” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sveic Ainu un Hariju Grasmaņus 50 gadu kāzu jubilejā.
 • 15.00 Kultūras pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa piedalās Padures audēju pulciņa „Klēts” pirmā darba gada izstāde atklāšanas pasākumā. Norises vieta – Padures Klētī, Padures pagastā.
 • 18.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa apmeklēsSvētas Annas baznīcas 110 gadu jubilejas dievkalpojums. Norises vieta – Sv. Annas baznīcā, Dzirnavu ielā12, Kuldīgā.

Sestdien, 1. novembrī

 • 11.00 Kuldīgas novada Domes vadības pārstāvis piedalās Latvijas nacionālā pretošanās kustības muzeja atklāšana. Norises vieta – „Viesturi” (bij, Abavas mežniecības ēkā), Rendas pagastā, Kuldīgas novadā.
 • No 13.00 līdz 16.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Pilnais pasākumu plāns Atpakaļ