Kontakti

Kuldīgas novada pašvaldība

Tālrunis: 633 22469, 29579618
Būvvalde: 633 21903
Fakss: 63341422
E-pasts: dome@kuldiga.lv
Rēķiniem: rekini@kuldiga.lv

 Simbols e E-adrese

 

 

Rekvizīti

Kuldīgas novada pašvaldība

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301
Reģ. Nr. 90000035590
PVN reģ. nr. LV90000035590
AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X Konta nr. LV26 UNLA 0011001130401

Kuldīgas novada pašvaldības darba laiks:

 • Pirmdienās no 8.00 līdz 18.00;
 • Otrdienās no 8.00 līdz 17.00;
 • Trešdienās no 8.00 līdz 17.00;
 • Ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00;
 • Piektdienās no 8.00 līdz 16.00;
 • Pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 • informatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu iesniegšanai dome@kuldiga.lv;
 • izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu E-iesniegums iestādei iesniedzams dokuments, kurā ietverts pašvaldības kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesnieguma likumam.

*Dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja
Inga Bērziņa
Tālrunis: 633 50100
E-pasts: inga@kuldiga.lv

Priekšsēdētājas palīgs
Elizabete Roķe
Tālrunis: 633 50100, 27020795
E-pasts: elizabete.roke@kuldigasnovads.lv

Priekšsēdētājas vietnieks
Artis Roberts
Tālrunis: 633 23738
E-pasts: artis.roberts@kuldigasnovads.lv

Priekšsēdētājas vietniece Skrundas pilsētas un novada lauku teritoriju jautājumos
Nellija Kleinberga 
Tālrunis: 26444311
E-pasts: nellija.kleinberga@gmail.com

Izpilddirektore
Ilze Dambīte-Damberga
Tālrunis: 633 50100
E-pasts: ilze.dambite@kuldiga.lv 

Izpilddirektores vietniece
Agnese Buka
Tālrunis: 633 22469, 29615652
E-pasts: agnese.buka@kuldiga.lv 

Galvenais eksperts darbam ar sabiedrību un valsts institūcijām, inovāciju un tūrisma projektu vadītājs
Artis Gustovskis
Tālrunis: 29262583
E-pasts: artis@kuldiga.lv 

Kapitālpārvaldības un audita nodaļas vadītāja
Inga Kaltniece
Tālrunis: 633 50628, 28351020
E-pasts: inga.kaltniece@kuldiga.lv 

Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Kristīne Duļbinska
Tālrunis:
633 21900, 27020754
E-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv

Sabiedrisko attiecību speciālists 
Ričards Sotaks
Tālrunis: 633 21900, 27020547
E-pasts: ricards.sotaks@kuldiga.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Lāsma Reimane
Tālrunis: 633 21900, 20269436
E-pasts: lasma.reimane@kuldigasnovads.lv

Izglītības nodaļas vadītāja
Santa Dubure
Tālrunis: 633 50076, 27020934
E-pasts: santa.dubure@kuldiga.lv

Izglītības nodaļas vadītājas vietniece
Lilita Mačtama
Tālrunis: 633 22238, 27841950
E-pasts: lilita.mactama@kuldiga.lv

Metodiķe
Aiva Zandere
Tālrunis: 633 50135, 29434600
E-pasts: aiva.zandere@kuldigasnovads.lv

Speciāliste
Valda Krauze
Tālrunis: 633 22238, 27842333
E-pasts: valda.krauze@kuldiga.lv

Speciāliste 
Una Lepse
Tālrunis: 633 22540, 26542280
E-pasts: una.lepse@kuldiga.lv

Speciāliste 
Inga Flugrāte
Tālrunis: 27839913
E-pasts: inga.flugrate@kuldigasnovads.lv

Kultūras nodaļas vadītāja
Dace Reinkopa
Tālrunis: 633 22371, 29110981
E-pasts: kultura@kuldiga.lv; dace.reinkopa@kuldiga.lv

Kultūras darba speciāliste 
Antra Grīnberga
Tālrunis: 633 22371, 20505791
E-pasts: antra.grinberga@kuldiga.lv

Kultūras projektu speciāliste
Laura Volkonovska
Tālrunis: 633 22371, 27091623
E-pasts: laura.volkonovska@kuldiga.lv

Projekta "Kuldīga-Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" vadītāja
Kristīne Zvirbule
Tālrunis: 26112259
E-pasts: kristine.zvirbule@kuldiga.lv

Nodaļas vadītāja
Inese Ozola
Tālrunis: 633 23561, 27020961
E-pasts: inese.ozola@kuldiga.lv

Juriste 
Karīna Grundmane
Tālrunis: 633 22167, 29251272
E-pasts: karina.grundmane@kuldiga.lv

Jurists
Aivis Tjagunovičs
Tālrunis: 633 22167, 22034914
E-pasts: aivis.tjagunovics@kuldiga.lv

Juriste (Prombūtnē)
Liene Tetere
Tālrunis: 27126971
E-pasts: liene.tetere@kuldiga.lv

Jurists 
Uģis Gauja
Tālrunis: 63350638, 27020936
E-pasts: ugis.gauja@kuldiga.lv

Personāla speciāliste
Ina Firsova
Tālrunis: 633 20216, 27020964
E-pasts: ina.firsova@kuldiga.lv

Iepirkumu speciāliste
Zaiga Grīnvalde
Tālrunis: 633 23561, 27020963
E-pasts: zaiga.grinvalde@kuldiga.lv

Kancelejas vadītāja 
Dace Bergmane
Tālrunis: 633 50007, 28324297
Epasts: dace.bergmane@kuldiga.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste 
Eva Ešenvalde
Tālrunis: 633 22469, 29579618
Epasts: eva.esenvalde@kuldiga.lv

Personāla speciāliste (Prombūtnē)
Laura Damberga
Tālrunis: 633 22469, 27020567
Epasts: laura.damberga@kuldiga.lv

Nodaļas lietvede
Anete Tovstuļaka
Tālrunis: 633 50413, 27091597
Epasts: anete.tovstulaka@kuldiga.lv

Lietvede / sēžu sekretāre 
Eva Nudiena
Tālrunis: 633 22469
Epasts: eva.nudiena@kuldiga.lv

Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists
Eduards Reinkops
Tālrunis: 633 21902, 29579617
E-pasts: eduards.reinkops@kuldiga.lv

Lietvedības un arhīva pārzine
Baiba Mālniece
Tālrunis: 633 20216, 26558107
E-pasts: baiba.malniece@kuldiga.lv

Autovadītājs
Artūrs Tomsons
Tālrunis: 633 21902, 20272290
E-pasts: arturs.tomsons@kuldiga.lv

Datu aizsardzības speciālists
Jurijs Višņakovs
Tālrunis: 29243773
E-pasts: idagentura@dsa.lv

Informācijas un tehnoloģiju nodaļas vadītājs
Normunds Ķīvītis
Tālrunis: 633 50008, 29478135
E-pasts: normunds.kivitis@kuldiga.lv

Informācijas un tehnoloģiju speciālists
Dzintars Vērenieks
Tālrunis: 633 50008, 29569301
E-pasts: dzintarsv@kuldiga.lv

Informācijas un tehnoloģiju speciālists
Edgars Kapteinis
Tālrunis: 63350008, 26525172
E-pasts: kapteinis@kuldiga.lv

Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja
Antra Laumane
Tālrunis: 633 22795, 27020935
E-pasts: antra.laumane@kuldigasnovads.lv

Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītājas vietniece
Vineta Āboliņa
Tālrunis: 633 45148, 29411827
E-pasts: vineta.abolina@kuldigasnovads.lv

Galvenā grāmatvede
Inga Valkovska
Tālrunis: 633 54239, 27842642
E-pasts: inga.valkovska@kuldigasnovads.lv

Galvenās grāmatvede vietniece
Gunta Svara
Tālrunis: 633 50460, 29112774
E-pasts: gunta.svara@kuldigasnovads.lv

Vecākā grāmatvede
Inga Flugrāte
Tālrunis: 633 50459, 25667968
E-pasts: flugrate.inga@kuldigasnovads.lv

Vecākā grāmatvede
Inese Šmite
Tālrunis: 633 50626, 27818993
E-pasts: inese.smite@kuldigasnovads.lv

Vecākā grāmatvede
Zinaīda Krasovska
Tālrunis: 633 22630, 27020632
E-pasts: zinaida.krasovska@kuldigasnovads.lv

Vecākā grāmatvede
Egita Zute
Tālrunis: 633 54239, 27843054
E-pasts: egita.zute@kuldigasnovads.lv

Vecākā grāmatvede
Līva Kleinberga
Tālrunis: 633 50149, 25618685
E-pasts: liva.kleinberga@kuldigasnovads.lv

Vecākā grāmatvede
Vaira Grīnvalde
Tālrunis: 633 50149, 27091587
E-pasts: vaira.grinvalde@kuldigasnovads.lv

Vecākā grāmatvede
Rita Bērtulsone
Tālrunis: 633 22565, 27021248
E-pasts: rita.bertulsone@kuldigasnovads.lv

Ekonomists
Inta Kravinska
Tālrunis: 633 22565, 27841298
E-pasts: inta.kravinska@kuldigasnovads.lv

Algu grāmatvedis
Ruta Ernstsone
Tālrunis: 633 50458, 28353446
E-pasts: ruta.ernstsone@kuldigasnovads.lv

Grāmatvede
Ieva Zāģere
Tālrunis: 633 50626, 27843922
E-pasts: vija.puke@kuldigasnovads.lv

Grāmatvede
Marita Miezīte
Tālrunis: 633 51396, 27020643
E-pasts: marita.miezite@kuldigasnovads.lv

Grāmatvede
Baiba Trenmore
Tālrunis: 633 45148, 27020756
E-pasts: baibe.trenmore@kuldigasnovads.lv

Grāmatvede
Luīze Fiļipova
Tālrunis: 27020949
E-pasts: luize.filipova@kuldigasnovads.lv

Grāmatvede
Sanita Andželika Ziediņa
Tālrunis: 27020759
E-pasts: sanita.ziedina@kuldigasnovads.lv

Grāmatvede
Dzintra Skalde
Tālrunis: 633 22470, 27020798
E-pasts: dzintra.skalde@kuldigasnovads.lv

Grāmatvede
Elīna Šmite
Tālrunis: 633 22630, 25626335
E-pasts: elina.smite@kuldigasnovads.lv

Grāmatvede
Gunta Hauptmane
Tālrunis: 63 361186, 26596341
E-pasts: gunta.hauptmane@kuldigasnovads.lv

Grāmatvede
Anita Zauere
Tālrunis: 633 22630, 26016290
E-pasts: anita.zauere@kuldigasnovads.lv

Grāmatvede
Sanita Korāte
Tālrunis: 633 45148, 25401003
E-pasts: sanita.korate@kuldigasnovads.lv

Grāmatvede
Līga Jansone
Tālrunis: 633 22630, 27020519
E-pasts: liga.jansone@kuldigasnovads.lv

Grāmatvede
Vija Puķe
Tālrunis: 633 50626, 27843922
E-pasts: vija.puke@kuldigasnovads.lv

Grāmatvede
Aiga Tomanoviča
Tālrunis: 25700628
E-pasts: aiga.tomanovica@kuldigasnovads.lv

Datu ievades operators 
Lauris Klestrovs
Tālrunis: 633 20351, 29969269
E-pasts: lauris.klestrovs@kuldigasnovads.lv

Datu ievades operatore
Anete Grasmane
Tālrunis: 27306552
E-pasts: anete.grasmane@kuldigasnovads.lv

E-pasts: buvvalde@kuldiga.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki: 

 • P.15.00-18.00;
 • C.9.00-12.00.

Iedzīvotāju tikšanās ar speciālistiem notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta. Lūdzam izmantot iespēju sazināties ar speciālistiem pa e-pastu, ja vajadzīga konsultācija kādā ar būvniecības procesu saistītā jautājumā.

Nodaļas vadītāja
Nellija Dziedātāja
Tālrunis: 29204416
E-pasts: NELLIJA.DZIEDATAJA@KULDIGA.LV

Administratore
Gunta Jansone
Tālrunis: 633 21903, 27020796
E-pasts: GUNTA.JANSONE@KULDIGA.LV

Nodaļas vadītājas vietniece vides pārvaldības jomā
Inese Sulojeva
Tālrunis: 63321905, 27020944
E-pasts: inese.sulojeva@kuldiga.lv

Nodaļas vadītājas vietnieks būvinspekcijas jomā
Reinis Zīle
Tālrunis: 27020954
E-pasts: REINIS.ZILE@KULDIGA.LV

Būvinspektore 
Iveta Heidena
Tālrunis:  27020951
E-pasts: IVETA.HEIDENA@KULDIGA.LV

Būvinspektors
Raimonds Kalējs
Tālrunis: 633 50079, 26463999
E-pasts: RAIMONDS.KALEJS@KULDIGA.LV

Būvinspektora palīgs
Aiva Robežniece
Tālrunis: 26363693
E-pasts: AIVA.ROBEZNIECE@KULDIGASNOVADS.LV

Būvinženieris
Kaspars Upenieks
Tālrunis: 26355729
E-pasts: kaspars.upenieks@kuldigasnovads.lv

Arhitekte
Inta Jansone
Tālrunis: 29614857
E-pasts: INTA.JANSONE@KULDIGA.LV

Arhitekta palīgs
Antra Zemīte
Tālrunis:  29579061
E-pasts: ANTRA.ZEMITE@KULDIGA.LV

Vides speciāliste
Dace Jansone
Tālrunis:  27025423
E-pasts: DACE.JANSONE@KULDIGA.LV

Komunikāciju inženieris
Kaspars Kalniņš - Kalnmalis
Tālrunis:  27020953
E-pasts: KASPARS.KALNINS@KULDIGA.LV

Transporta infrastruktūras inženieris
Andris Megnis
Tālrunis:  29112621
E-pasts: ANDRIS.MEGNIS@KULDIGA.LV

Vecpilsētas pārvaldības speciālists
Sintija Vītoliņa
Tālrunis:  29579088
E-pasts: SINTIJA.VITOLINA@KULDIGA.LV

Adrese: Baznīcas ielā 30, Kuldīga, LV 3301

Nodaļas vadītāja
Ilze Zariņa
Tālrunis: 27021298
E-pasts: ilze.zarina@kuldiga.lv

Restaurators/konsultants
Jānis Mertens
Tālrunis: 29604434
E-pasts: janis.mertens@kuldiga.lv

Restaurators
Mihails Sivuhins
E-pasts: mihails.sivuhins@kuldiga.lv

Restaurators 
Agris Zeidlers 
E-pasts: agris.zeidlers@kuldiga.lv

Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīgā,1. stāvā

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās no 15.00 līdz 18.00;
 • Ceturtdienās no 9.00 līdz 12.00.

Nodaļas vadītājs
Klāvs Svilpe
Tālrunis: 633 23839, 28684732
E-pasts: klavs.svilpe@kuldiga.lv

Nodaļas vadītāja vietniece
Māra Pucena
Tālrunis: 633 70004, 25708771
E-pasts: mara.pucena@kuldiga.lv

Nekustamo īpašumu speciāliste
Iveta Zvirbule
Tālrunis: 633 70005, 29614518
E-pasts: iveta.zvirbule@kuldiga.lv

Dzīvokļu speciāliste
Elīna Iļjina
Tālrunis: 633 50078, 27091574
E-pasts: elina.iljina@kuldiga.lv

Nekustamo īpašumu speciāliste
Kristīne Kalniņa
Tālrunis: 633 70003, 29614392
E-pasts: kristine.kalnina@kuldiga.lv

Juriste (deklarēšanas speciālists) 
Inese Mežiņa
Tālrunis: 633 70006, 27021247
E-pasts: inese.mezina@kuldiga.lv

Nodokļu speciāliste
Anita Krūmiņa
Tālrunis: 633 70002, 27020943
E-pasts: anita.krumina@kuldiga.lv

Nodokļu speciāliste
Elīna Šenhofa
Tālrunis: 633 50637, 27020962
E-pasts: elina.senhofa@kuldiga.lv

Nodokļu speciāliste
Maruta Balcere
Tālrunis: 633 70001, 26343383
E-pasts: maruta.balcere@kuldiga.lv

Nodaļas vadītāja
Ilze Supe
Tālrunis: 29614374
E-pasts: ilze.supe@kuldiga.lv

Projekta koordinātore
Juta Kasakovska
Tālrunis: 633 50640, 29638612
E-pasts: juta.kasakovska@kuldiga.lv

Nodaļas vadītāja
Ilona Ķestere
Tālrunis: 633 23845, 27020765
E-pasts: ilona.kestere@kuldiga.lv

Nodaļas vadītājas vietniece
Ina Hercenberga
Tālrunis: 633 23845, 27020957
E-pasts: ina.hercenberga@kuldiga.lv

Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Liene Lācekle
Tālrunis: 63350144, 27875549 
E-pasts: LIENE.LACEKLE@KULDIGA.LV
Pieņemšanas laiks:

 • pirmdien 15.00 – 18.00;
 • ceturtdien 9.00 – 12.00.

Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Ilze Medniece
Tālrunis:  63322233; 27869194
E-pasts: ilze.medniece@kuldigasnovads.lv

Bāriņtiesas locekle
Antra Eisaka
E-pasts: antra.eisaka@kuldigasnovads.lv

Bāriņtiesas locekle
Alda Grīna
Tālrunis: 63322233, 26149851
E-pasts: alda.grina@kuldiga.lv

Bāriņtiesas locekle
Skaidrīte Jurevska
Tālrunis: 63322233; 27020948
E-pasts: skaidrite.jurevska@kuldiga.lv

Bāriņtiesas locekle
Dina Kaminska
Tālrunis: 63351502, 27830370
E-pasts: dina.kaminska@kuldigasnovads.lv

Kuldīgas novada bāriņtiesas locekle
Daiga Kūma
Tālrunis: 63322626
E-pasts: DAIGA.KUMA@KULDIGA.LV
Pieņemšanas laiks Rumbas pagastā:

 • pirmdien 14.00 – 17.30;
 • ceturtdien 9.00 – 12.00.

Bāriņtiesas locekle
Ina Meistere
E-pasts: ina.meistere@kuldigasnovads.lv

Bāriņtiesas locekle
Kristīne Pelce
E-pasts: kristine.pelce@kuldigasnovads.lv

Bāriņtiesas locekle
Aiga Saulgrieze
Tālrunis:  63354168, 29438220
E-pasts: aiga.saulgrieze@kuldiga.lv

Bāriņtiesas locekle
Santa Zēlava
E-pasts: santa.zelava@kuldigasnovads.lv

Bāriņtiesas locekle
Evita Zīle
Tālrunis:  63322233
E-pasts: evita.zile@kuldigasnovads.lv

Vairāk: https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/barintiesa

Kuldīgas novada pašvaldības policijas nolikums

Patruļa: 28881288; 63320373
E-pasts: policija@kuldiga.lv

Peldvietas "Mārtiņsala" glābšanas stacijas numurs: 27025461

Pašvaldības policijas priekšnieks 
Kaspars Šabāns
Tālrunis: 633 20373, 27020794
E-pasts: kaspars.sabans@kuldiga.lv

Vecākais inspektors
Dzintars Pakalns
Tālrunis: 633 20373, 27020937
E-pasts: dzintars.pakalns@kuldiga.lv

Lietvede
Linda Vēze
Tālrunis: 633 20373, 27020933
E-pasts: linda.veze@kuldiga.lv

Inspektors
Mārtiņš Jermolovs
Tālrunis: 633 20373

Inspektors
Oskars Linkovskis
Tālrunis: 633 20373
E-pasts: oskarslinkovskis@inbox.lv

Inspektore 
Ieva Rogozova
Tālrunis: 633 20373

Inspektors
Indulis Tunnis
Tālrunis: 633 20373

Inspektors
Juris Kūlis
Tālrunis: 633 20373

Inspektors
Vilnis Strods
Tālrunis: 633 20373

Inspektors
Kaspars Ķesters
Tālrunis: 633 20373

Inspektore
Ineta Meiere
Tālrunis: 633 20373
E-pasts: ineta.meiere@kuldiga.lv

Inspektors
Ivars Krūmiņš
Tālrunis: 633 20373

Inspektors
Ainars Plāts
Tālrunis: 633 20373

Inspektors (Informācijas un tehnoloģiju speciālists)
Romāns Bolsunovskis
Tālrunis: 633 20373
E-pasts: romans.bolsunovskis@kuldiga.lv

Valsts policija

Valsts policijas Kurzemes reģiona Pārvaldes Kuldīgas iecirknis
Tālrunis: 110
E-pasts: dd@kuldiga.vp.gov.lv

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa vadība

Vakance
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa priekšnieks
Tālrunis: 63374401
E-pasts: 
Iedzīvotājus pieņem:
Kuldīgā, Jelgavas iela 65,
 • Pirmdienās no 9.00 līdz 11.00;
 • Ceturtdienās no 14.00 līdz 16.00.
 
Kārlis Prūsis
Valsts polcijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks
Tālrunis: 63374404
E-pasts: karlis.prusis@kurzeme.vp.gov.lv
Iedzīvotājus pieņem:
Kuldīgā, Jelgavas ielā 65, 19.kab.
 • Otrdienās no 13.00 līdz 16.00.

Vita Maslobojeva
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniece
Mobilais tālrunis: 26600182
Tālrunis: 63374403
E-pasts: vita.maslobojeva@kurzeme.vp.gov.lv
Iedzīvotājus pieņem:
Kuldīgā, Jelgavas iela 65, 5.kab.

 • Pirmdienās no 09.00 līdz 11.00;
 • Trešdienās no 14.00 līdz 16.00.

Kuldīgas novada apkalpojošie Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas darbinieki

Gita Soldatenoka
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā iecirkņa inspektore
Mobilais tālrunis: 26529887
Tālrunis: 63374427
E-pasts: gita.soldatenoka@kurzeme.vp.gov.lv
Apkalpojamā teritorija Nr. 1
Kuldīgas novada Kuldīgas pilsēta:
Mālu, Vītolu, Dārza, Aploku, Virkas, Kaļķu, Ventspils, Priežu, Tīrumu, Kraujas, Īsā, Dārzniecības, Apakšstacija, Zirgu, Meistaru, Siltumnīcas, Tehnikas, Laimdotas, Akmeņu, Gravas, Alunāna ielas, "Zāģētava”.
Iedzīvotājus pieņem:
Kuldīgā, Jelgavas iela 65

 • Pirmdienās no 13.00 līdz 16.00;
 • Ceturtdienās no 09.00 līdz 12.00.

Rumbas pagasta "Atvasītes".
Iedzīvotājus pieņem:

 • katra mēneša pirmajā piektdienā no 13.00 līdz 15.00.

Vakance 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas iecirkņa inspektore
Tālrunis: 63374436
Mobilais tālrunis: 
E-pasts: 
Apkalpojamā teritorija Nr. 2
Kuldīgas novada Kuldīgas pilsēta:
Piltenes, Gaismas, Dzintaru, Lapegļu, Skuju, Vakara, Egļu, Nomales, “Griguleja”, Grants, Pļavas, M. Pļavas, Ēdoles, Parka, Zaļā, Alsungas, Īvandes, Aveņu, Zemeņu, Zāģu, Planīcas, Krauļu, Pētera, Smilšu, 1905. gada, Šaurā, Torņa, Kalpaka, Liepājas, Aizputes, Sūru, Mucenieku, Dzirnavu, Pureņu, Jāņa, Baložu, Putnu, Ķelšu, Mednieku, Adatu, J. Mātera, Raiņa ielas.
Iedzīvotājus pieņem:
Kuldīgā, Jelgavas iela 65,

 • Pirmdienās no 13.00 līdz 16.00;
 • Ceturtdienās no 09.00 līdz 12.00.

Daiga Ēķe-Silirova
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas iecirkņa inspektore
Mobilais tālrunis: 25917799
Tālrunis: 63374421
E-pasts: daiga.eke@kurzeme.vp.gov.lv
Apkalpojamā teritorija Nr. 3
Kuldīgas novada Kuldīgas pilsēta:
Jelgavas, Skrundas, Plostu, Izstādes, Darba, Strēlnieku, Avotu, Atpūtas, Saules, Rožu, Cīruļu, Annas, M. Annas, Ziedu, Graudu, Stacijas, Sakņu, Bērzu, Ausekļa, Ganību, Klusā, Lauku, Novadu, Rūpniecības, Dzelzceļa, Celtniecības Vienības, Pelču, Ziedu, Vimbas, Ošu, L. Paegles ielas, "Žulpji’’, "Alusdarītava”, "Olnieki”, "Grosmaņi”, pansionāts "Venta”, "Peskopi”, "Ērgļi”, "Kraujas”, "Sarmas”, "Lazdas”, "Rožkalni”, "Imantas”.
Iedzīvotājus pieņem:
Kuldīgā, Jelgavas iela 65,

 • Pirmdienās no 13.00 līdz 16.00;
 • Ceturtdienās no 09.00 no 12.00.

Kuldīgas novada Snēpeles pagasts, Pelču pagasts
Iedzīvotājus pieņem:

 • Pelčos "Lejas”, mēneša pirmā piektdienā no 13.00 līdz 16.00;
 • Snēpelē "Pagasta māja”, mēneša otrā piektdienā no 13.00 līdz 16.00.

Rūta Vējkāja 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas iecirkņa inspektore
Tālrunis: 63374436
E-pasts: ruta.vejkaja@kurzeme.vp.gov.lv
Apkalpojamā teritorija Nr. 4
Kuldīgas novada Kuldīgas pilsēta:
Policijas, Upes, Šķērsiela, Baznīcas, Tirgus, Strautu, Meža, Rumbas, Pils, Kalna, Pasta, Skolas, Liepu, Dīķu, Vidus, Apšu, Krasta, Smilgu, Robežu, Ventas, Šķērsu, Alejas, Ziedoņu, Kraujas, Pīlādžu, Jaunsaimnieku, Bumbieru, Valciņu, Vijolīšu, Saldus, Stendes ielas, "Rumbas”, "Krāces”, "Zeļģi”.
Iedzīvotājus pieņem:
Kuldīgā, Kelgavas iela 65,

 • Pirmdienās no 13.00 līdz 16.00;
 • Ceturtdienās no 09.00 līdz 12.00.

Svetlana Bērzupa (attaisnotā prombūtnē)
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas iecirkņa inspektore
Mobilais tālrunis; 22344622
Tālrunis: 63374411
E-pasts: svetlana.liepina@kurzeme.vp.gov.lv
Apkalpojamā teritorija Nr. 5
Kuldīgas novada Kurmāles pagasts, Īvandes pagasts, Turlavas pagasts.
Iedzīvotājus pieņem:

 • Turlavā "Gundegas”, mēneša pirmā trešdienā no 10.00 līdz 12.00;
 • Īvandē "Skolas nams”, mēneša pirmā pirmdienā no 10.00 līdz 12.00;
 • Kurmālē "Pagastmāja”, mēneša ceturtā ceturtdienā no 10.00 līdz 12.00.

Māris Vikštrems
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas iecirkņa inspektors
Tālrunis: 63374434
E-pasts: maris.vikstrems@kurzeme.vp.gov.lv
Apkalpojamā teritorija Nr. 6
Kuldīgas novada Rendas pagasts, Vārmes pagasts, Kabiles pagasts.
Iedzīvotājus pieņem:

 • Rendā "Renda", mēneša otrā piektdienā no 13.00 līdz 15.00;
 • Vārmē "Avotiņi”, mēneša pirmā pirmdienā no 9.00 līdz 12.00;
 • Kabilē "Spārītes”, mēneša pirmā pirmdienā no 13.00 līdz 16.00.

Guntis Cīrulis
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas iecirkņa inspektors
Mobilais tālrunis: 29506585
Tālrunis: 63374437
E-pasts: guntis.cirulis@kurzeme.vp.gov.lv
Apkalpojamā teritorija Nr. 7
Alsungas novads - Alsungas pagasts, Kuldīgas novads - Gudenieku pagasts, Basi.
Iedzīvotājus pieņem:

 • Alsungā, Pils iela 1 mēneša 1. pirmdienā no 9.00 līdz 12.00;
 • Gudeniekos "Gudenieki", mēneša 4. pirmdienā no 13.00 līdz 16.00.

Kristīne Vikštrema
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas iecirkņa inspektors
Tālrunis: 63374420
e-pasts: kristine.vikstrema@kurzeme.vp.gov.lv
Apkalpojamā teritorija Nr. 8
Kuldīgas novada Ēdoles pagasts, Padures pagasts.
Iedzīvotājus pieņem:

 • Ēdolē, Dārza iela 6, mēneša pirmā trešdienās no 09.00 līdz 12.00;
 • Padurē "Arāji”, mēneša pirmā piektdienā 13.00 līdz 15.00.
Māris Ozoliņš
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas iecirkņa vecākais inspektors
Tālrunis 67085962
E-pasts: m.ozolins@kurzeme.vp.gov.lv 
Apkalpojamā teritorija Nr. 9
Kuldīgas novada Laidu pagasts.
Iedzīvotājus pieņem:
 • Laidu pag. "Pagastmāja”, mēneša trešā no trešdienā 10.00 līdz 12.00.
 • Rudbāržu pag. “Dārdedzes” mēneša otrā trešdienā no 10.00 līdz 12.00,
 • Skrunda, Ventas iela 2 , pirmdienās no 9.00-12.00, ceturtdienās no 13.00-16.00.
Viesturs_Kaltinieks
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas iecirkņa inspektors
Tālrunis 67085961
E-pasts: viesturs.kaltinieks@kurzeme.vp.gov.lv 
Apkalpojamā teritorija Nr. 10
Kuldīgas novada Skrundas pilsēta, Raņķu, Nīkrāces pagasts.
Iedzīvotājus pieņem:
 • Raņķu pag. "Sākumskola”, mēneša otrā  trešdienā 10.00 līdz 12.00.
 • Nīkrāces pag. “Dzelda” mēneša pirmā trešdienā no 10.00 līdz 12.00.
 • Skrunda, Ventas iela 2 , pirmdienās no 9.00-12.00, ceturtdienās no 13.00-16.00
Lindija Lēvalde (attaisnotā prombūtnē)
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore (Nepilngadīgo jomā)
Tālrunis: 63374429
E-pasts: lindija.levalde@kurzeme.vp.gov.lv
Apkalpojamā teritorija Nr. 1
Kuldīgas novada Kuldīgas pilsēta, t.sk. Kuldīgas pilsētas pamatskola; Kuldīgas novada Kuldīgas pilsēta, t.sk. V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Kuldīgas Alternatīvā sākumskola, Kurmāles pagasts (Vilgāle), Īvandes pagasts, Turlavas pagasts, Alsungas novada Alsungas pagasts, Gudenieku pagasts (Basi), Ēdoles pagasts, Padures pagasts.
Iedzīvotājus pieņem:
Kuldīgā, Jelgava iela 65,
 • Pirmdienās no 14.00 līdz 16.00;
 • Ceturtdienās no 09.00 līdz 11.00.

Linda Laula
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore (Nepilngadīgo jomā)
Tālrunis: 63374409
E-pasts:  linda.laula@kurzeme.vp.gov.lv
Apkalpojamā teritorija Nr. 2
Kuldīgas novada Kuldīgas pilsēta, t.sk. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Kuldīgas Centra vidusskola, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Kuldīgas novada Kuldīgas pilsēta, t.sk. Kuldīgas 2. vidusskola, Kuldīgas novada Kuldīgas pilsēta, Rendas pagasts, Rumbas pagasts, Kuldīgas novada Kuldīgas pilsēta, t.sk. Snēpeles pagasts, Pelču pagasts, Kabiles pagasts, Vārmes pagasts
Iedzīvotājus pieņem:
Kuldīgā, Jelgavas iela 65,

 • Pirmdienās no 14.00 līdz 16.00;
 • Ceturtdienās no 09.00 līdz 11,00.
Sanda Dēvita
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore (Nepilngadīgo jomā)
Tālrunis: 67085963
E-pasts:  SANDA.DEVITA@KURZEME.VP.GOV.LV
Apkalpojamā teritorija Nr. 3
Kuldīgas novada Skrundas pilsēta, t.sk. Raņķu, Nīkrāces, Rudbāržu, Laidu pagasts, 
Iedzīvotājus pieņem:
Skrundā, Ventas iela 2,
 • Trešdienās no 09.00 līdz 12.00;
Alīna Doniņa
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore (Policijas uzraudzības un kontroles jomā)
Tālrunis: 63374423
E-pasts:  alina.donina@kurzeme.vp.gov.lv
Iedzīvotājus pieņem:
Kuldīgā, Jelgavas iela 65,
 • Katru pirmdienu no 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00;
 • Ceturtdienās no 14.00 līdz 16.00.

Iveta Bambāne
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Prevencijas nodaļas Atļauju sistēmas grupas inspektore
Tālrunis: 63374424
E-pasts: iveta.bambane@kurzeme.vp.gov.lv
Iedzīvotājus pieņem:
Kuldīgā, Jelgavas iela 65,

 • Katru otrdienu no 12.30 līdz 16.00;
 • Katru ceturtdienu no 08.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30.

Iestādes

Alsunga pagasta pārvalde

Alsunga 2021

Pils iela 1, Alsunga, Kuldīgas novads, LV-3306
Pārvaldes vadītāja Santa Kreičmane
Tālr. 27813338
E-pasts: SANTA.KREICMANE@KULDIGA.LV

www.alsunga.lv

Ēdoles pagasta pārvalde

Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV 3310
Pārvaldes vadītāja Anda Upleja
Tālr./fakss  63345138
E-pasts: edole@kuldiga.lv

Gudenieku pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads, LV 3312
Pārvaldes vadītāja Daina Bērende
Tālr. 63352117, fakss 63352171
E-pasts: gudenieki@kuldiga.lv

Īvandes pagasta pārvalde

„Skolas nams”, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads, LV 3313
Pārvaldes vadītāja Anda Upleja
Tālr./fakss  63343117
E-pasts: ivande@kuldiga.lv

Kabiles pagasta pārvalde

„Spārītes”, Kabile, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV 3314
Pārvaldes vadītāja Elīna Ose
Tālr./fakss 63354168
E-pasts: kabile@kuldiga.lv

Kurmāles pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV 3332
Pārvaldes vadītāja Dace Gūtmane
Tālr./fakss 63361134
E-pasts: kurmale@kuldiga.lv
www.kurmale.lv

Laidu pagasta pārvalde

"Bitīte", Laidu pagasts, Kuldīgas novads,LV-3326
Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
Tālr./fakss 63354427
E-pasts: laidi@kuldiga.lv

Nīkrāces pagasta pārvalde

"Pagasta padome", Dzelda, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads, LV 3320
Pārvaldes vadītāja: Ilona Rītiņa
Tālr: 63354554, 26665663
E-pasts: NIKRACE@SKRUNDA.LV
 

Padures pagasta pārvalde

„Arāji”, Padure, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV 3321
Pārvaldes vadītāja Brigita Lange
Tālr. 63348149, 26429576, fakss 63348322

E-pasts: padure@kuldiga.lv
www.padure.lv

Pelču pagasta pārvalde

„Pagastlejas”, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV 3322
Pārvaldes vadītāja Kristiāna Vizbule
Tālr./fakss 63326145
E-pasts: pelci@kuldiga.lv
www.pelci.lv

Raņķu pagasta pārvalde

“Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3323;
Pārvaldes vadītājs: Ritvars Stepanovs
Tālrunis: 63354357, 28319185
E-pasts: RANKI@SKRUNDA.LV

Rendas pagasta pārvalde

„Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads, LV 3319
Pārvaldes vadītāja Kristīne Kuzmina
Tālr./fakss 63354606
E-pasts: renda@kuldiga.lv
www.renda.lv

Rudbāržu pagasta pārvalde

Rudbāžu pagasta pārvalde

Centra iela 4, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324
Pārvaldes vadītāja: Inese Ivāne
Tālrunis: 26318119
E-pasts: rudbarzi@skrunda.lv

Rumbas pagasta pārvalde

Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV 3301
Pārvaldes vadītāja Lija Šēle
Tālr. 63322322, 29343895, fakss 63322377
E-pasts: rumba@kuldiga.lv
www.rumbaspagasts.lv

Skrundas pilsēta un pagasta pārvalde

Raiņa iela 11, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326 
Pārvaldes vadītāja: Guna Skrebele
Tālr. 29421665
E-pasts: GUNA.SKREBELE@KULDIGASNOVADS.LV 

Snēpeles pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV 3328
Pārvaldes vadītāja Aiga Bulava
Tālr. 63354250
E-pasts: snepele@kuldiga.lv
www.snepele.lv

Turlavas pagasta pārvalde

Gundegu iela 1, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, LV 3329
Pārvaldes vadītājs Mārcis Brantevics
Tālr.63372343, fakss 63372369
E-pasts: turlava@kuldiga.lv
www.turlava.lv

Vārmes pagasta pārvalde

„Avotiņi”, Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads, LV 3333
Pārvaldes vadītāja: Lelde Ose
Tālr.: 63374130, 22030360
E-pasts: varme@kuldiga.lv
www.varme.lv

PII Ābelīte
Vadītāja: Ruta Ziemele
Juridiskā adrese: Ziedu ielā 15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 63322510
E-pasts: bd.abelite@kuldiga.lv

http://abelite.kuldiga.lv

Izglītības programmu īstenošanas vietas: Ziedu iela 15, Kuldīga, Kuldīgas novada, LV-3301; Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novada, LV-3301; “Ābeles”, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322


PII „Bitīte”
Vadītāja: Līga Megne
Juridiskā adrese: Parka ielā 22, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 63320467
E-pasts: bd.bitite@kuldiga.lv

bitite.kuldiga.lv/

Izglītības programmu īstenošanas vietas: Parka iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301;


PII Cīrulītis
Vadītāja: Inguna Krebse
Juridiskā adrese: Pļavas ielā 11, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 63324944
E-pasts: bd.cirulitis@kuldiga.lv

http://cirulitis.weebly.com/

Izglītības programmu īstenošanas vietas: Pļavas iela 11, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301;


Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Mazo bērnu skola”
Vadītāja: Inita Turka
Adrese: Kaļķu iela 33, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301
Tālrunis: 29555057
E-pasts: kuldigasmantojums@gmail.com

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
Direktore: Inese Astaševska
Juridiskā adrese: Piltenes ielā 25, Ventspils iela 16, Kuldīga, LV-3301, "Deksne", Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321
Tālrunis: 63322050
E-pasts: vpkvskola@kuldiga.lv

www.vpkv.kuldiga.lv

Izglītības programmu īstenošanas vietas: Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Ventspils iela 16, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; “Pagastmāja”, Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321; Virkas iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Kalna iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.


Kuldīgas 2. vidusskola
Direktore: Guntra Buivida
Juridiskā adrese: Jelgavas ielā 62, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 27020639
E-pasts: kuldiga2vsk@kuldiga.lv

www.k2v.kuldiga.lv

Izglītības programmu īstenošanas vietas: Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Kalna iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; “Rendas pamatskola”, Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov., LV-3319


Kuldīgas Centra vidusskola
Direktore: Brigita Freija
Juridiskā adrese: Mucenieku ielā 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 27020536
E-pasts: kcv@kuldiga.lv

www.kcv.kuldiga.lv

Izglītības programmu īstenošanas vietas: Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Mucenieku iela 13; Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Kalna iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.


Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola
Direktore: Valda Gaure
Juridiskā adrese: Pētera ielā 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 27020578
E-pasts: kmhzv@kuldiga.lv

http://www.kmhzv.kuldiga.lv/

Izglītības programmu īstenošanas vietas: Pētera iela 5, Kuldīga Kuldīgas novads, LV-3301; Pētera iela 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Virkas iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Kalna iela 6; Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.


Ēdoles pamatskola
Direktors: Aigars Matevičs
Juridiskā adrese: "Skola", Ēdoles pag., Ēdole, Kuldīgas novads, LV-3310
Tālrunis: 63345142
E-pasts: edolesskola@kuldiga.lv

www.edolesskola.kuldiga.lv

Izglītības programmu īstenošanas vietas: “Skola”, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov., LV-3310; Kalna iela 6, Kuldīga Kuldīgas nov., LV-3301


Laidu pamatskola
Direktore: Elita Tisjaka
Juridiskā adrese: "Laidu skola", Laidu pag., Laidi, Kuldīgas novads, LV-3317
Tālrunis: 63354472
E-pasts: laiduskola@kuldiga.lv

laidupsk.ucoz.lv

Izglītības programmu īstenošanas vietas: ”Laidu skola”, Laidi, Laidu pag., Kuldīgas nov., LV-3317; “Sermītes skola”, Sermīte, Laidu pag., Kuldīgas nov., LV-3330.


Turlavas pamatskola
Direktore: Lāsma Veigelte
Juridiskā adrese: "Skola", Turlavas pag., Turlava, Kuldīgas novads, LV-3329
Tālrunis: 63372383
E-pasts: turlavasskola@kuldiga.lv

www.turlavasskola.lv

Izglītības programmu īstenošanas vietas: “Skola”, Turlava, Turlavas pag., Kuldīgas nov., LV-3329.


Vārmes pamatskola
Direktore: Agita Grāvere-Prenclava
Juridiskā adrese: "Vārmes pamatskola", Vārmes pag., Vārme, Kuldīgas novads, LV-3333
Tālrunis: 63324284
E-pasts: varmesskola@kuldiga.lv

www.varmesskola.lv

Izglītības programmu īstenošanas vietas: “Vārmes pamatskola”, Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov., LV-3333; Kalna iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.


Vilgāles sākumskola
Direktore: Aiga Žīle 
Juridiskā adrese: "Vilgāles pamatskola", Kurmāles pag., Vilgāle, Kuldīgas novads, LV-3332
Tālrunis: 63361152;
E-pasts: vilgalesskola@kuldiga.lv

www.vilgalesskola.lv

Izglītības programmu īstenošanas vietas: “Vilgāles pamatskola”, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332; “Skola”, Snēpele, Snēpeles pag., Kuldīgas nov., LV-3328; “Saldnieki”- 3, Vilgāle; Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3328; “Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3328; Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.


Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola

Direktore: Anita Zēberga
Adrese: Kabiles pag., Kabile, Kuldīgas novads, LV-3314
Tālrunis: 63354112
E-pasts: kabilesskola@kuldiga.lv

http://kabile.lv/izglitiba/

Izglītības programmu īstenošanas vietas: “Kabiles vidusskola”, Kabile, Kabiles pag., Kuldīgas nov., LV-3314.


Kuldīgas kristīgā sākumskola
Direktore: Lāsma Vītoliņa
Juridiskā adrese: Kaļķu iela 33, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 29555057
E-pasts: kuldigasmantojums@gmail.com


Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs
Direktore: Ināra Oļena
Juridiskā adrese: “Saules stari”, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322
Tālrunis: 63326138
E-pasts: pelci_sk@kuldiga.lv

http://www.viduskurzeme.lv/

Izglītības programmu īstenošanas vietas: “Saules stari”, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322.

Izglītības un zinātnes ministrijas
Profesionālās izglītības kompetences centrs
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Direktore: Dace Cine
Adrese: Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 63324082
E-pasts: kuldigasttt@pcabc.lv

www.kuldigastehnikums.lv

E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola
Direktore: Andra Zvejniece 
Juridiskā adrese: Smilšu ielā 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 63322114
E-pasts: muzikask@kuldiga.lv

http://muzikasskola.kuldiga.lv/

Programmas īstenošanas vietas: Smilšu iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301.


Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas Mākslas skola
Direktora vietniece: Ina Ozola
Juridiskā adrese: Pētera ielā 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 27020658
E-pasts: kmhz@inbox.lv

www.kmhzv.kuldiga.lv

Programmu īstenošanas vietas: Pētera iela 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Pētera iela 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.


Kuldīgas novada Sporta skola
Direktors: Agris Kimbors
Juridiskā adrese: Dzirnavu 13, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301
Tālrunis: 63321942
E-pasts: sporta.skola@kuldiga.lv

www.kuldigassports.lv

Programmu īstenošanas vietas: Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Īsā iela 4; Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Kalna iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Virkas iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs
Direktores p.i.: Inta Brasle
Juridiskā adrese: 1905. gada 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301
Tālrunis: 20269433
E-pasts: JAUNIESUCENTRS@KULDIGA.LV

http://kuldigasbjc.lv/

Programmu īstenošanas vietas: 1905.gada iela 10; Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Jelgavas iela 26, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Pilsētas laukums 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; Tehnikas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.

Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāle
Vadītāja: Ruta Karloviča
Adrese: Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 63323457; 26437524
E-pasts: ruta.karlovica@lu.lv

www.lu.lv

P/I "KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA"
Adrese: Pilsētas laukums 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301
Vadītāja: Dace Šēle 
Tālrunis: 63322625; 26691192
E-pasts: dace.sele@kuldiga.lv

P/I "Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs"
Adrese: Baznīcas 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Vadītāja: Jana Bergmane
Tālrunis: 63322259
E-pasts: tourinfo@kuldiga.lv
www.visit.kuldiga.lv

P/I "KULDĪGAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA"
Adrese: 1905.gada ielā 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Vadītāja: Daina Girvaite
Tālrunis: 633 50279, 22428315
E-pasts: biblioteka@kuldiga.lv
http://biblio.kuldiga.lv

P/I "KULDĪGAS NOVADA MUZEJS"
Adrese: Pils 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Vadītājs: Eduards Dambergs
Tālrunis: 63350179
E-pasts: muzejs@kuldiga.lv
http://www.kuldigasmuzejs.lv/

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde
“Kuldīgas attīstības aģentūra”
Reģ.Nr. 90011421363
Pilsētas laukums 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301
e-pasts: KAA@KULDIGA.LV
tālr. +371 63350141

Norēķinu konts:
Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ.nr. 90000035590
AS "SEB banka", UNLALV2X
LV26UNLA0011001130401

Kuldīgas novada pašvaldības iestādes "Kuldīgas attīstības aģentūra" NOLIKUMS

Kuldīgas attīstības aģentūras struktūra

Vadītāja
Dace Šēle
Tālrunis: 63322625; 26691192
E-pasts: DACE.SELE@KULDIGA.LV

Vadītājas vietnieks attīstības plānošanas jomā
Kaspars Rasa
Tālrunis: 63322235; 27840580
E-pasts: KASPARS@KULDIGA.LV

Vadītājas vietniece projektu jomā
Aiga Vanaga-Poriķe
Tālrunis: 63350641; 26138429
E-pasts: AIGA.VANAGA@KULDIGA.LV

Lietvede / sabiedrisko attiecību speciāliste
Ginta Ivanovska
Tālrunis: 63350141; 25953523
E-pasts: GINTA.IVANOVSKA@KULDIGA.LV

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste
Elīna Voika
Tālrunis: 63350142; 26116519
E-pasts: ELINA.VOIKA@KULDIGA.LV

Teritorijas plānotāja
Līva Meļķe- Tropiņa
Tālrunis: 63350627; 26026766
E-pasts: LIVA.MELKE-TROPINA@KULDIGA.LV

Vecākā projektu vadītāja
Elīna Zīle
Tālrunis: 63322564; 26317827
E-pasts: ELINA.ZILE@KULDIGA.LV

Vecākā projektu vadītāja
Madara Dravniece
Tālrunis: 63350641; 26658832
E-pasts: MADARA.DRAVNIECE@KULDIGA.LV

Projektu vadītāja
Madara Liekmane
Tālrunis: 63322564; 29811238
E-pasts: MADARA.LIEKMANE@KULDIGA.LV

Projektu vadītāja
Velga Siliņa
Tālrunis: 63322564; 29241058
E-pasts: VELGA.SILINA@KULDIGA.LV

Projektu vadītāja
Liene Jūrmale
Tālrunis: 63350142; 26495051
E-pasts: LIENE.JURMALE@KULDIGA.LV

Projektu vadītāja
Ance Reķe
Tālrunis: 63350142; 29525290
E-pasts: ANCE.REKE@KULDIGA.LV

Projektu vadītāja
Kristīne Jasaite
Tālrunis: 63322564; 25346135
E-pasts: KRISTINE.JASAITE@KULDIGASNOVADS.LV

Projektu vadītāja
Kristīne Serdante
Tālrunis: 63322564; 28310015
E-pasts: KRISTINE.SERDANTE@KULDIGASNOVADS.LV

Aģentūras

p/a "KULDĪGAS KULTŪRAS CENTRS"
Adrese Raiņa 21, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Direktore Inta Burnevica
Tālr. 63322201
E-pasts inta@kulturascentrs.lv

p/a „SOCIĀLAIS DIENESTS”
Adrese Dzirnavu 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Direktore Sarmīte Segliņa
Tālr. 63350107
E-pasts soc.dienests@kuldiga.lv
www.socialais.kuldiga.lv

Kapitālsabiedrības

SIA „KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Valdes loceklis Kaspars Poriķis 
Tālr. 63321963; avārijas dienesta tālr.: 63322833
e-pasts: kkp@kuldiga.lv
www.kkp.lv

SIA „KULDĪGAS ŪDENS”
Ventspils ielā 15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Valdes priekšsēdētājs Andris Kļaviņš
Tālr. 63320850; fakss 63350271
e-pasts: kuldigas.udens@kuldiga.lv
www.udens.kuldiga.lv

SIA „KULDĪGAS SILTUMTĪKLI”
Lapegļu ielā 8, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš
Tālr. 63323721; avārijas dienesta tālr. 24h diennaktī 26193500
e-pasts: siltums@kuldiga.lv
www.kuldigasilt.lv

SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA”
Aizputes ielā 22, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Valdes loceklis Agris Rozenfelds
Valdes locekle Svetlana Serpāne
Tālr. 63374007
e-pasts: slimnica@kuldiga.lv
www.kuldigasslimnica.lv

 

 

 

  Atpakaļ