Pārdod nekustamo īpašumu – būves ar zemi “Pienotava”, KabilēPārdod nekustamo īpašumu – māju ar zemi “Upeskalni”, RendāPārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Staburadzes”-23, SermītēPārdod nekustamo īpašumu – būvi ar zemi “Papeles”, Laidu pagastāPārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Kamenes”-10, LaidosPārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Kamenes”-15, Laidos