Kuldīgas slimnīcā iespējams noteikt attīstības traucējumus bērniem agrīnā vecumāPLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS No 22. līdz 28. februārimKuldīgas novadā 1.–4. klašu skolēni atsāks mācības klātienēKULDĪGAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS (19.02.2021.)101. jubilejā – pacilāta un žiperīgaDzimtsarakstu sistēmai Latvijā – 100