11. Kuldīgas novada ziemas sporta spēlēs – vairāk dalībniekuKuldīgā viesosies Latvijas Nacionālais teātrisKabiles pamatskolas “Skolas somā” – “Dvēseļu putenis”Kuldīgas novadā aicina uz ikgadējām iedzīvotāju sapulcēmPLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS no 10. līdz 16. februārimNovada olimpiāžu un konkursu uzvarētāji