Īvandē aizvadītas Kuldīgas novada sporta spēlesPārdod nekustamo īpašumu - “Katlu māja”, PelčosPārdod nekustamo īpašumu - dzīvokli "Pūpoli"-26, VārmēPārdod nekustamo īpašumu - „Valtaiķu pārstrādes cehs”, Valtaiķos, Laidu pagastāPārdod nekustamo īpašumu - „Gredzeni”, Valtaiķos, Laidu pagastāBasos aizvadītas ‘’Annas dienas”, bet Turlavā – krāšņie Ķikura ezersvētki