Kuldīgā atjaunos tēlnieces L. Rezevskas veidoto strūklaku 1905. gada parkāAicina Kuldīgā apskatīt ledus skulptūrasIzstrādās novada kultūras nozares attīstības programmuKULDĪGAS NOVADA DOMES ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS UN SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS LIETU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI (11.02.)2021. gada pavasara uzņemšana LIAA Kuldīgas biznesa inkubatorāTrūcīgās un maznodrošinātās mājsaimniecības var saņemt sociālo palīdzību dūmvadu tīrīšanai