Izsolīs nomas tiesības nekustamajam īpašumam “No Jaunupītēm”, Gudenieku pagastāPārdod kustamo mantu – koku cirsmu nekustamajā īpašumā “Mūrnieku karjers”, Snēpeles pagastāPārdod kustamo mantu – koku cirsmu nekustamajā īpašumā “Medņi”, Gudenieku pagastāUzsver mazās pašvaldības spēku Eiropas kontekstāKuldīgas novadā deklarētajiem bērniem – bezmaksas vakcīnas pret ērču encefalītuPasniedz “Zelta citronus” un sumina darba jubilārus