Eiropas brīvprātīgie jaunieši dalīsies pieredzēKuldīgas „Venēcija” atgūst vēsturisko izskatuAtbalsts lauku saimniecībām un mājražotājiemPII „Ābelītē” rekonstrukcija turpināsKuldīgas pilsētas dome īstenos Latvijā unikālu pārbūvi, bijušajam Kuldīgas sinagogas ēku kompleksam piešķirot Kuldīgas novada Galvenās bibliotēkas funkcijuNotiks Kuldīgas sinagogas pārbūvei veltīta preses konference