Kuldīgas Bērnu Literatūras centrs iegūst balvuSasaukta ārkārtas Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdeEiropas brīvprātīgie jaunieši dalīsies pieredzēKuldīgas „Venēcija” atgūst vēsturisko izskatuAtbalsts lauku saimniecībām un mājražotājiemPII „Ābelītē” rekonstrukcija turpinās