Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņoIespēja iznomāt slēpesReformas Nekustamo īpašumu nodaļā uzlabo kvalitātiPLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 12. LĪDZ 18. JANVĀRIMBarikāžu atceres pasākumiLatvijas valsts karoga izkāršanas datumi