Kuldīgas „Venēcija” atgūst vēsturisko izskatu



Atbalsts lauku saimniecībām un mājražotājiem



PII „Ābelītē” rekonstrukcija turpinās



Kuldīgas pilsētas dome īstenos Latvijā unikālu pārbūvi, bijušajam Kuldīgas sinagogas ēku kompleksam piešķirot Kuldīgas novada Galvenās bibliotēkas funkciju



Notiks Kuldīgas sinagogas pārbūvei veltīta preses konference



Kuldīgas pilsētas dome 2009. gadā sāks bijušās sinagogas pārbūvi