Atbalsta skolēnu ģimenes ar pārtikas pakām un kartēmKuldīgā darbojas publiskā slidotavaSIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod dzīvokļa īpašumu Laidu pagastāBaudīt ziemu un svaigu gaisu – sporta skolas audzēkņi turpina treniņusIzsolīs nomas tiesības - zemesgabalam “Romāni”, Kurmāles pagastā, 1.51haIzsolīs nomas tiesības - zemesgabalam “Romāni”, Kurmāles pagastā, 1.55ha