Pārdod nekustamo īpašumu - zemesgabalus d/b "Kurzemīte"Pārdod nekustamos īpašumus - zemesgabalus d/b “KURZEMĪTE” un d/b "RUMBA"KULDĪGAS NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI (30.01.2020.)Bezmaksas individuālas konsultācijas skolēniemErasmus+ projekta dalībnieki tiekas PortugālēATBALSTOŠA MĀCĪBU VIDE – RESURSS IZGLĪTĪBĀ