Video

Kuldīgas novada vēstis

Kuldīgas Attīstības aģentūras projektu speciāliste Līga Raituma stāsta par gadskārtējo novada uzņēmēju un amatnieku Gada balvu un Ziemassvētku tirdziņu. Kultūras pārvaldes speciāliste Terēza Strauta stāsta par projektu programmā „Darīsim paši!" īstenoto projektu noslēguma pasākumu. Kuldīgas Aktīvās atpūtas centra direktors Artis Gustovskis stāsta par EDEN inovācijas balvu Kuldīgai.

Par nitrātiem un veselīgu ēšanu

LTV 1 raidījums „Četras istabas" stāstīja par to, ka arī rudenī salātos un dārzeņos var būt paaugstināts nitrātu daudzums. Tuvāk par to sižetā.

Sirdsmāsiņu akcijā piedalās arī Kuldīgas slimnīca

Pievērst uzmanību bērnu māsu darbam, celt bērnu māsas profesijas prestižu, neaizmirstot, ka no viņām ir atkarīga pacienta aprūpe un veiksmīga izveseļošanās -- ar šādu mērķi jau ceturto gadu visā Latvijā noris akcija „Meklējam sirdsmāsiņu". Šogad dalībai akcijā izvirzītas arī Kuldīgas slimnīcas visas divpadsmit Bērnu un Dzemdību nodaļas māsas. Nobalsot par savu sirdsmāsiņu iespējams vēl līdz šī gada 12. decembrim.

Pusceļa māja no atkarības uz brīvību

Nu arī Kuldīgā ir vieta, kur pēc rehabilitācijas īslaicīgi var apmesties cilvēki, kuri atbrīvojušies no atkarības un negrib vai nevar atgriezties iepriekšējā vidē. Ar Leader projekta atbalstu te tapusi Pusceļa māja. Kuldīgas atkarību centra darbinieki to vērtē kā svarīgu papildus iespēju palīdzēt.

Laikmetīgās mākslas centrs Kuldīgā

Gan apmeklēt citu mākslinieku radīto darbu izstādes, gan apgūt paši laikmetīgās mākslas dažādos izpausmes veidus -- šāda iespēja nu būs jaunizveidotajā Laikmetīgās mākslas centrā Kuldīgā. Telpas jau apgādātas ar molbertiem, šujmašīnām, otām un citām māksliniekam noderīgām lietām.

Pasakās par dalību Dziesmu svētkos

Daudzu Latvijas amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem šīs vasaras skaistākais piedzīvojums bija Dziesmu un Deju svētki. Lai pateiktos ar dalību, Kultūras ministrija kolektīviem bija sagatavojusi pateicības rakstus. Tos saņēma arī Kuldīgas novada kolektīvu vadītāji.